Säkerhetspolicy

Danfoss respekterar din integritet. Vare sig du handlar Danfoss kvalitetsprodukter via vår hemsida eller endast tittar runt på den, vill vi klargöra Danfoss säkerhetspolicy och de åtgärder som vi vidtar för att skydda dina personliga uppgifter. Om du lämnar personliga uppgifter till Danfoss kommer vi att behandla dem enligt denna policy. Därför uppmanar vi dig att läsa igenom följande

SAMTYCKE TILL OCH UPPDATERING AV POLICY
I och med att du går in på Danfoss hemsida, samtycker du till att Danfoss registrerar och använder dina uppgifter enligt nedan angivna policy. Danfoss förbehåller sig rätten att uppdatera, förändra och byta ut sin policy. All sådan uppdatering, förändring och utbyte är obligatorisk för alla användare och besökare till Danfoss hemsida och kommer att tillkännages här.

TYP OCH ANVÄNDANDE AV PERSONLIGA UPPGIFTER
Danfoss registrerar personligt identifierbar information, såsom namn, titel, företag, adress, e-postadress, telefonnummer mm när en besökare på Danfoss hemsida registrerar sig som en ”registrerad användare”. Danfoss kräver inte denna information för att få tillträde till någon del av hemsidan som är öppen för allmänheten.

TREDJE PART
Auktoriserad tredje part kan behöva åtkomst till vissa av dina personliga uppgifter, t ex om Danfoss skall sända en produkt till dig, måste Danfoss delge ditt namn och adress till transportören. Danfoss begränsar sådan tredje part beträffande åtkomst och nyttjande av dina personliga uppgifter. Danfoss lämnar inte dina personliga uppgifter vidare till tredje part på annat vis, om du inte lämnat Danfoss tillåtelse att göra det.

Cookies
Hur Danfoss Internet använder cookies
Danfoss värnar om samhället i allmänhet och våra individuella kunder och webbplatsbesökare i synnerhet.

Vi respekterar sekretessen kring personliga data och den oro som besökare kan känna inför bruk av deras data. I de fall då vi samlar in och använder personliga data (namn, adress och övriga kontaktuppgifter) följer vi bästa möjliga affärspraxis, t.ex. dubbel bekräftelse från kunden.

Vad gäller cookies (små textfiler som förbättrar användarupplevelsen på en webbplats t.ex. genom att få systemet att känna igen tidigare besökare (see länken)) använder Danfoss endast så kallade förstapartscookies, dvs. cookies som skapas och används av Danfoss eller dess auktoriserade servicepartner.

Tredjepartscookies (cookies som skapas, hanteras och analyseras av en separat aktör och som möjligen utför någon form av tjänst för den organisation som står som värd för webbplatsen) används inte av Danfoss.

Danfoss sprider inte cookiedata eller relaterade användarbeteenden till någon tredje part.
För närvarande använder Danfoss följande cookies på sin webbplats:

Webtrends and Google analytics: Registrerar besökarens förflyttningar på och bruk av webbplatsen– detta strider inte mot besökarens sekretess
ASP .Net Session Cookie: Funktionellt syfte
ASP .Net Profile Cookie: Funktionellt syfte (min produktlista)
Compass Cookie: Funktionellt syfte (endast internt bruk)

Du hittar mer information om avaktivering av cookies på följande webbplatser: http://www.2privacy.com/www/enable-cookies-disable/disable-cookies.html
http://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Andra användbara länkar med information:
Definitioner för första- och tredjepartscookies:
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
http://www.ehow.com/info_8087985_definition-tracking-cookies.html
Danfoss samhällsansvar: http://www.danfoss.com/AboutUs/Corporate+Citizenship/
Danfoss sekretesspolicy: http://www.danfoss.com/Terms/PrivacyPolicy.htm

TILLGÅNG TILL OCH UPPDATERING AV PERSONLIGA UPPGIFTER FÖR REGISTRERADE ANVÄNDARE 
Danfoss behöver din hjälp med att försäkra att de personliga uppgifter som du lämnar till Danfoss är korrekta och aktuella. Vi ber dig omedelbart meddela Danfoss vid eventuella förändringar i ditt namn, adress, företag, telefonnummer eller e-postadress så att vi kan ändra din registrerade användarprofil.

 

Hitta en smart installatör

Ange din plats och hitta din närmsta installatörSök

Kontakt

DEVI
Danfoss AB
Industrigatan 5
581 99 Linköping
Tel: 010-888 74 00

E-mail: kundservice.se@danfoss.com